BELLAVITALUXURY
Sofa Kalo
Designer Origin
CHI WING LO ITALIA
Kích thước Năm
Màu sắc Mã SP
KALO 50113/ KALO 50213/ KALO 50313/ KALO 50413

Cấu trúc sofa bằng vải hoặc da, chằn bông, điểm kim loại.

Liên hệ