BELLAVITALUXURY
Đèn treo Q2
Designer Origin
Ý
Kích thước Năm
Ø120 x C110 | Ø200 x C195 2009
Màu sắc Mã SP
3*103278 | 3*101498

Đèn trần được tạo ra bởi các dây niken cong uốn lượn, kết nối bằng kẹp đặc biệt kết hợp với giá đỡ bóng đèn. Đèn treo có 2 loại kích thước khác nhau.

Liên hệ